Wat is een privé beveiligingsbedrijf?

Beveiligingsbedrijf

Gegevensbeheer- en beveiligingsorganisaties. Particuliere bewakings- en reactiebedrijven. Non-profit dienstverleners op het gebied van beveiliging en rampenherstel. Gespecialiseerde handelsorganisaties die personen of bedrijven beschermen. Hoe ziet een “beveiligingsbedrijf” eruit? Een beveiligingsbedrijf is over het algemeen een bedrijf, hoewel elke persoon of groep van personen een beveiligingsbedrijf kan oprichten. De term wordt ook gebruikt om een interne organisatie aan te duiden. Bovendien kan een beveiligingsbedrijf andere bedrijven helpen die met het bedrijf samenwerken, en doet dat ook vaak. Wat is een “particulier beveiligingsbedrijf“? Een particulier beveiligingsbedrijf is een organisatie die beschikt over eigen gebouwen of faciliteiten, eigen personeel, eigen functionarissen en directeuren en eigen voorraden. Een particulier beveiligingsbedrijf beveiligt gewoonlijk geen minder belangrijke plaatsen of locaties. Een particulier beveiligingsbedrijf is gewoonlijk georganiseerd met het doel beveiligingsdiensten te verlenen, en niet om geld te verdienen. Een particuliere beveiligingsonderneming heeft geen extern financieringsdoel. Het bestaat gewoonlijk om bescherming te bieden of om iemand anders buiten het bedrijf te beschermen. Dit geeft een beveiligingsbedrijf de flexibiliteit om verschillende soorten beschermingsconcepten te gebruiken, zoals: dierenbewaking;

uitglijden en beknelling;

dakbescherming;

bescherming in kleine ruimtes;

gemechaniseerde apparatuur ter afschrikking vallen en barrières;

afluisteren;

krachtdetectie;

tijd van de dag; en het uitvoeren van verkenningen. Particuliere bedrijven in vele landen die beveiligingsdiensten verlenen aan andere organisaties in de gemeenschap. Welke beveiligingsinstrumenten zijn vandaag de dag in de wereld beschikbaar? Plannen voor terrorismebestrijding* – worden door politie en openbare veiligheidsdiensten gebruikt om de verdediging tegen terrorisme te plannen, zoals geweld op de werkplek dat door het internet wordt vergemakkelijkt. Trainingsprogramma’s voor grenswachten — hangen af van trainingsoefeningen in verschillende sectoren waar terreurdaden een zeer waarschijnlijke gebeurtenis zijn. Explosievendetectiehonden voor treinen, gebouwen en andere verplaatsingen — kunnen smokkelwaar opsporen. Vingerafdrukidentificatieapparatuur, fotodetectie — stelt rechtshandhavingsinstanties in staat een aanhoudingsbevel aan te vragen; geldig onder bepaalde voorwaarden (zoals het betreden van verboden gebieden). Exit-informatiesystemen — indien gekaapte vliegtuigen een land verlaten, kan informatie over het uiterlijk en het vluchtnummer van het betrokken vliegtuig worden geregistreerd. Laserdetectietechnologie — voor veiligheidsdoeleinden. Laserdetectielabels — gebruikt om vracht en passagiers te volgen. Mobiliteitssysteemscanners — gebruikt om smokkelwaar – rook, drugs, alcohol – op te sporen; gebruikt in vliegtuigen en treinen. Mijnbouwbeveiligingsapparatuur — ter bescherming tegen elke vorm van ondergrondse mijnexercitie. Opsporingssystemen voor nucleaire onderzeeërs — gebruikt om indringers die het op de installaties gemunt hebben, op te sporen en af te schrikken. Drugssnuffelhonden — gebruikt bij onderzoeken in verband met drugs. Honden gebruikt voor het doorzoeken van motorvoertuigen. Zichtcontrolesystemen — gebruikt om heimelijke helikopters en mogelijk Black Hawks tegen te houden of op te sporen. Waterstraal scan- en koelapparatuur. Diverse soorten camera’s, variërend van de zeer kleine en foto-opname-opties, tot meer hoogwaardige scanners. Bierautomaten maken gebruik van geavanceerde beveiligingsscanners. Surfers laten voetafdrukken achter en surfen in de rij — met behulp van geavanceerde sensoren, vakantiebureaus en openbaarvervoerstations gebruiken geavanceerde sensorsystemen om bezoeken en afspraken te controleren. Sociale-mediabedrijven maken automatisch gebruik van beveiligingssystemen om verdacht gedrag of verdachte interactie te identificeren — zowel persoonlijk als publiek. Meer dan 5 miljoen migranten worden elk jaar in de Middellandse Zee in gevaar gebracht door mensensmokkelaars. Deze gebruiken hightechboten en andere apparatuur om duizenden mensen per dag te verplaatsen, maar krijgen routinematig geen toegang omdat het om “illegalen” gaat. Wordt een drugsdealer niet als een misdadiger beschouwd? Er is geen officieel standpunt, maar illegale drugs worden gewoonlijk in twee categorieën verdeeld: ongereguleerde drugs en illegale drugs. Drugs bewaken in plaats van de wet te handhaven is illegaal, omdat het voorkomen van onvermijdelijke strafvervolging ten koste gaat van de belastingbetaler en de oorlog tegen drugs zelf. In de jaren ’90 werden er nooit legale stoffen op de markt gebracht als “legale” drugs. Ze werden allemaal beschouwd als “illegale drugs” en mochten vrij verkrijgbaar zijn voor consumenten. Daarom was het voor staten moeilijk om mensen die deze legale drugs gebruikten te bespioneren, omdat het gebruik van illegale drugs geen strafbaar feit was. Tegen het einde van de jaren 2000 werden de wetten aangepast, met uitzondering van enkele stoffen die voorheen als “legale drugs” waren geclassificeerd, en zagen we een glimp van een welkome hervorming van de wetgeving. COSCO verklaarde dat hij geen kennis had van de inhoud van de inbreuk op de beveiliging en dat hij niet op de hoogte was van de specifieke stoffen die de slachtoffers hadden gebruikt, hoewel hij wel op de hoogte was van het tijdstip van de transactie. COSCO kreeg ook de kans om zich rechtstreeks te richten tot de klanten van wie de rekening was gecompromitteerd.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *