Hoe kunt u uw geluid verbeteren

Akoestisch advies

Levend geluid draagt aanzienlijk bij tot de rijkdom van een plaats en tot het genot van de gebruikers ervan. Ongeveer een derde van het overdag door menselijke activiteiten veroorzaakte lawaai (afgezien van het lawaai van wegen) wordt echter voortgebracht door huishoudens en bedrijven. Ook worden aanzienlijke hoeveelheden tijd doorgebracht in voertuigen, soms in hun rijbereik of wanneer ze bij benadering thuis of in een café zitten, en vaak tijdens pauzes op het werk. Ook zult u veel minder lawaai horen zoals gillende of klagende kinderen bij het buitenspelen. De kwaliteit van het geluid dat de zaal voorziet, zal verbeteren naarmate het volume wordt verlaagd en het geluid dat de algemene omgeving bevredigt, zal toenemen door de absorptie van het geluid.

Manieren om Studio Geluiddicht te maken helpen om een goede werkomgeving te creëren:

Naarmate het geluid symmetrischer en consistenter wordt, valt het minder op en kan het in aanmerking worden genomen.

Afhankelijk van de grootte van de studio kan de juiste plaatsing van geluidsbeheersingsapparatuur in de ruimte, in combinatie met het vermijden van opnamen via microfoons, helpen om ongewenste geluiden te verminderen.

Voor instrumenten zoals percussie, zang of snaarinstrumenten moet het geluid dat de microfoon binnenkomt gecontroleerd worden gedempt. Een ideale geluidsbeheersingsopstelling is om de opslagruimte voor de instrumenten in dezelfde ruimte te hebben als de zanger/ leadgitarist en ten minste één microfoon weg te zetten van beide sets drums. De opslagruimte voor de drums moet minder structuur hebben dan de opslagruimte voor de zang of gitaar en moet wanden bevatten die zouden dempen als de drums tot aan de microfoons zouden busselen. De opslagruimte voor de microfoon moet zo ver mogelijk verwijderd zijn van de andere gekleurde structuren in de studio. De microfoon moet bijvoorbeeld zo ver mogelijk verwijderd zijn van het “live” slagwerkgebied.

uitwissen kan een goede manier zijn om de akoestische kwaliteit in het algemeen te verbeteren.

Pas op met meer dan 10 microfoons die op één mixerkanaal zijn aangesloten. Gebruik nooit meer dan één zangmicrofoon op eenzelfde kanaal. Om de een of andere reden ‘vragen’ sommige vocalisten om een zangmicrofoon die verder van de versterker staat dan wenselijk is. Oplossing? Plaats de zangmicrofoon(s) een trommelpositie boven of onder de versterker, in hetzelfde gebied als de gitaarversterker. Dit kan echter niet het gewenste resultaat opleveren, dus een alternatief zou zijn om de zangmicrofoon iets hoger of lager te plaatsen om hetzelfde resultaat te bereiken, zonder de akoestische niveaus te beïnvloeden.

Probeer waar mogelijk standpunten te elimineren. Hiermee bedoelen we die plaatsen waar het optreden van de zanger gecentreerd is en waar er geen ruimte is voor de gitaarversterker om het volle volume te halen. Ook bij een mobiel PA-systeem zoals de Asio MP3 moet u ervoor zorgen dat de zangmicrofoons uit de buurt van de lezer/luisteraars staan. Met een beetje oefening is dit gemakkelijk te bereiken.

Muziek moet vanuit alle richtingen worden ondersteund. Dit betekent dat microfoons uit de buurt van de dichtstbijzijnde luidsprekers moeten staan en luidsprekers uit elkaar. Dit is vooral van belang bij grotere gemengde systemen of bij digitale/CD-systemen waar het Mongoolse Mayermerk wordt gebruikt.

Gitaarversterkers mogen niet worden ondersteund boven het niveau van de vocalist. Nogmaals, bij grote systemen moeten zangmicrofoons over het algemeen meer dan 700 watt en gitaarversterkers, met elke gitaarversterker van meer dan 100 watt, beitaren, geen microfoons.

Tenslotte moeten luidsprekerstatieven uit de buurt van de luidsprekers worden geplaatst. Bij grotere luidsprekers veroorzaken deze namelijk feedbackproblemen. Elke fatsoenlijke luidspreker zal hier doorheen prikken als hij niet te overweldigend is, maar als er uit één of twee luidsprekers een sterk gerommel komt, moeten deze subluxe megafoons voorzichtig worden bijgesteld.

Overigens zijn zangmicrofoons vaak zo ontworpen dat ze vanaf de luidsprekerbehuizing naar beneden uitsteken, en in een soort “bol” zitten, die stabiliseert met de zijkanten van de standaard. Deze helpen om de microfoon op een niveau dicht bij de mond van de zanger te houden, en weeugs moeten zo worden geplaatst dat deze positie gemakkelijk te bereiken is voor de langere/grotere vocalist.

Lees meer:
Engineering
Mastering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *